Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

УНАПРЕДЗЕНЄ КВАЛИТЕТА

УНАПРЕДЗЕНЄ КВАЛИТЕТА

„Квалитетна здравствена защита то тота защита хтора оможлївює орґанизованє ресурсох на найдїлотворнєйши способ, пре задовольованє здравствених потребох хасновательох у поглядзе превенциї и лїченя, на безпечни способ, без нєпотребних утратох и на високим уровню їх вимаганьох”.

У складзе зоз националну Стратеґию за стаємне унапредзенє квалитету здравственей защити и безпечносци пациєнтох Републики Сербиї, управяцка структура Клинїчного центра Войводини запровадзела систему менаджменту з цильом:

  • виєдначованя квалитету роботи у орґанизацийних єдинкох, з боку каждого поєдинца;
  • минималного варированя уровня резултатох по здравє пациєнтох;
  • запровадзованя високого уровня квалитету датей услуги и безпечносци пациєнта як приоритету каждого занятого;
  • ефикасного хаснованя здравственей технолоґиї;
  • прилаплївосци часу чеканя на медицински процедури и интервенциї и
  • обезпечованя високого уровня задовольства хасновательох зоз датима здравственима услугами, як и задовольства занятих у системи здравственей защити.

 

 

Рушаюца основа стаємного унапредзеня квалитету то промоция значносци безпечней и квалитетней здравственей защити и витворйованє условийох за едукацию здравствених роботнїкох и здравствених сотруднїкох, як и информованє явносци о значносци и резултатох стаємного унапредзеня квалитету з цильом очуваня и унапредзеня здравя и лєпшого квалитету живота жительох у реґиону. Основни компоненти стаємного унапредзеня квалитету у здравственей защити тоти: унапряменосц на хаснователя, анализа процесох, розвой тиму за унапредзенє квалитету, єдноставни методи яки ше хаснує на систематични способ пре анализованє проблемох квалитету, применьованє плана, имплементация пременкох, зберанє податкох, мониторинґ и евалуация резултатох. Стаємне унапредзенє квалитету вимага пестованє култури квалитету хтора до процесу єднак уключує шицки интересни ґрупи – хасновательох, давательох здравствених услугох, финансиєрох и тих цо приноша одлуки на шицких уровньох.

КОМИСИЯ ЗА УНАПРЕДЗЕНЄ КВАЛИТЕТА РОБОТИ

Комисия за унапредзенє квалитета роботи

Комисия за унапредзенє роботи то фахове цело хторе ше стара о стаємним унпредзеню квалитета здравственей защити яка ше запровадзує у Клинїчним центре и безпечносци пациєнта, у складзе зоз законом и предписанями яки принєшени за запровадзованє того закона.

Зоз роботу на схадзки Комисиї за унапредзенє квалитету руководзи предсидатель Комисиї у складзе зоз Дїловнїком о роботи Комисиї за унапредзенє квалитета роботи.

 

Комисия за унапредзенє квалитета роботи ма 5 членох у составе:

 

Проф. др Катарина Шарчев – предсидателька Комисиї

Доц. др Драґан Николич – член комисиї

Прим. др Бранислава Яковлєвич – член комисиї

Др Александра Плечаш – член комисиї

Драґанa Николич – член комисиї