Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

ПРИПРАВНЇЦКИ СТАЖ

 

З цильом окончованя приправнїцкого стажу, односно покладаня фахового испиту, зоз докторами медицини и медицинскима шестрами-технїчарами хтори нє маю положени фахови испит, будзе ше заключовац контракти о фаховим оспособйованю у Клинїчним центре Войводини.

За заключованє тих контрактох, заинтересовани кандидати подноша молбу на Писарнїци Клинїчного центра Войводини, зоз шицкима потребнима податками и документацию, як цо то:

  • мено и презвиско,
  • адреса биваня,
  • ОЄ и роботне место,
  • оверену фотокопию дипломи,
  • копию особней леґитимациї.