Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА, ЋЕЛИЈА И ТКИВА

ЦEНTAР ЗA ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА, ЋЕЛИЈА И ТКИВА

Упрaвник:
прoф. др Игор Митић

НОВЕ МЕТОДЕ
Мисия и визия
Мисия и визия Клинїчного центра Войводини
Клинїки и центри
Клинїчни центер Войводини
Заказованє
Заказованє препатрункох и додатни информациї
Мапа
Мапа клинїкох и центрох у составе КЦВ